Бондаренко Ольга Михайловна - директор

тел./факс. (3852)  33-78-59

e-mail: bbmc@bbmc.ru

Служба технической поддержки сайта:

Администратор сайта: Янин Александр Викторович

                          e-mail:  yavbbmk@yandex.ru
                          

Специалист дистанционного обучения:  Коршунова Анна Владимировна 

                          e-mail: korshunova-anna-v@yandex.ru

                          

Last modified: Thursday, 20 January 2022, 11:47 AM